ALPOL / Doradztwo techniczne / Instrukcje wykonawcze / ALPOL TERMO STROP x

TERMO STROP

Przeznaczenie systemu ALPOL TERMO STROP

System ALPOL TERMO STROP przeznaczony jest do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitu i ścian od strony wewnętrznej, w pomieszczeniach nieogrzewanych, takich jak parkingi podziemne i nadziemne, garaże i piwnice, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Wykonanie systemu polega na mocowaniu do ocieplanego podłoża płyt z wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą ochronno-dekoracyjną nakładaną metodą natrysku mechanicznego.

Budowa systemu ALPOL TERMO STROP

1. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym 2. Kleje do wełny mineralnej ALPOL AK 526, ALPOL AK 533 lub ALPOL AK 534 3. Płyty izolacyjne z wełny mineralnej z fazowanymi krawędziami 4. Grunt ALPOL AG 701 (w przypadku płyt niegruntowanych fabrycznie) 5. Powłoka dekoracyjna: Farba strukturalna natryskowa ALPOL AF 641 lub tynki dekoracyjne mineralne ALPOL AT 320, AT 325, AT 326, AT 330, AT 336

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża

System ALPOL TERMO STROP wykonywany na nośnych podłożach, nie wymaga dodatkowego mocowania mechanicznego. W przypadku wątpliwości, przyczepność do podłoża i jego wytrzymałość można sprawdzić przy pomocy testu odrywania kostek styropianu o wymiarach 10×10×10 cm przyklejonych całą powierzchnią w kilku różnych miejscach sufitu (fot. 1 i 2). Od momentu przyklejenia do próby odrywania powinno upłynąć minimum 72 godziny. Przyjmuje się, że wytrzymałość podłoża jest odpowiednia, jeżeli przy ręcznym odrywaniu zerwanie nastąpi w przekroju styropianu, a część przyklejona do podłoża pozostanie nienaruszona.

Nakładanie kleju na powierzchnię płyt lamelowych

Nakładanie kleju na powierzchnię płyt lamelowych należy wykonać metodą grzebieniową. Ze względu na wymiar tych płyt (120×20 cm) oraz konieczność przyklejenia ich całą powierzchnią, nie stosuje się w tym przypadku popularnej metody punktowo-krawędziowej. Przed właściwym nałożeniem kleju na płytę z wełny mineralnej, jej powierzchnię należy przeszpachlować cienką warstwą kleju.

Nakładanie kleju na powierzchnię płyt lamelowych

Następnie właściwą ilość kleju należy nałożyć kielnią, rozprowadzić gładką pacą i wyrównać pacą zębatą o wycięciach zębów 10×10 lub 12×12 mm, w taki sposób, aby uzyskać powierzchnię o fakturze grzebienia.

Montaż płyt izolacyjnych

Płytę z wełny mineralnej z nałożonym klejem należy przystawić bocznymi krawędziami w odległości około 3 cm od ściany lub przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich, przycisnąć lekko do sufitu i dosunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.

Montaż płyt izolacyjnych

Następnie płytę należy docisnąć do podłoża za pomocą pacy drewnianej lub stalowej dbając, aby nie wgnieść lub nie uszkodzić jej widocznej powierzchni. Na bieżąco należy kontrolować i korygować płaszczyznę za pomocą poziomicy lub długiej łaty.

Montaż płyt izolacyjnych

Płyty należy rozmieszczać pasami wzdłuż ich dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu krótszych krawędzi. Nie należy stosować innych wzorów ułożenia płyt, ponieważ tolerancja wymiarowa dla ich długości może uniemożliwić uzyskanie dokładnego spasowania.

Montaż płyt izolacyjnych

Jeżeli nie ma możliwości wyprowadzenia pierwszych rzędów płyt w oparciu o prostą ścianę przylegającą do stropu, to należy je wyprowadzić do linii prostej przy użyciu żyłki lub wskaźnika laserowego. Należy pamiętać, ze fazowania krawędzi płyt stanowią element dekoracyjny i będą widoczne po nałożeniu warstwy dekoracyjnej, dlatego układ płyt na stropie powinien być uporządkowany i starannie prowadzony wzdłuż prostych linii, a przesunięcia (mijanki) krawędzi pomiędzy płytami jednakowe na całej powierzchni stropu.

Ocieplanie podciągów, słupów i ścian nośnych wspierających strop

W niektórych przypadkach, w celu ograniczenia mostków termicznych w ociepleniu stropu, konieczne jest wykonanie częściowego lub całkowitego ocieplenia ścian nośnych, podciągów i słupów, na których opiera się strop. Zakres takiego ocieplenia powinien szczegółowo określać projekt. Zazwyczaj ociepla się ściany i słupy w ich górnej części nienarażonej na uderzenia, na wysokości około 1 metra w dół, od połączenia ze stropem.

Przygotowanie do natrysku warstwy dekoracyjnej

Przed rozpoczęciem wykonania natrysku warstwy dekoracyjnej (gruntu i farby lub tynku), niezbędne jest dokładne zabezpieczenie folią ochronną wszystkich elementów, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu, w szczególności przewodów i elementów instalacji. Wszelkiego typu instalacje podwieszone pod stropem znacznie utrudniają wykonanie ocieplenia, dlatego optymalnym rozwiązaniem jest ocieplanie stropów przed wykonaniem tych instalacji.

Gruntowanie powierzchni przyklejonych płyt izolacyjnych

W przypadku zastosowania wełny, która nie jest fabrycznie pokryta gruntem, na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem nakładania warstwy dekoracyjnej, należy wykonać gruntowanie jej powierzchni gruntem ALPOL AG 701. Grunt nakłada się metodą natrysku mechanicznego przy użyciu agregatów natryskowych z dyszą o średnicy 6÷8 mm, przeznaczonych do nakładania farb i tynków zawierających kruszywo o uziarnieniu około 1 mm. Gruntowanie należy rozpoczynać od dokładnego wypełnienia fazowań pomiędzy płytami wełny.

Gruntowanie powierzchni przyklejonych płyt izolacyjnych

Następnie należy równomiernie pokryć całą powierzchnię obszaru roboczego. Gruntowanie należy przeprowadzić w temperaturze powyżej +5°C. Zużycie gruntu dla natrysku na wełnę mineralną jest większe niż przy nakładaniu na gładką powierzchnię i wynosi około 0,75 kg/m2. Wyprawę dekoracyjną można nakładać dopiero po wyschnięciu gruntu, nie wcześniej niż dobę od gruntowania powierzchni płyt izolacyjnych.

Natrysk powłoki dekoracyjnej

W systemie ALPOL STROP WM wyprawę dekoracyjną mogą stanowić nakładane metodą natryskową dekoracyjne tynki mineralne ALPOL AT 320, AT 325, AT 326, AT 330, AT 336 lub farba strukturalna natryskowa ALPOL AF 641. Tynki mineralne dostarczane są w postaci suchych mieszanek, które wymagają przygotowania do aplikacji przez wymieszanie z wodą. W zależności od rodzaju i parametrów używanego agregatu natryskowego, konieczne może być skorygowanie konsystencji tynku do wymogów urządzenia, poprzez dodanie niewielkiej ilości wody. Farba strukturalna ALPOL AF 641 dostarczana jest w postaci gotowej do użycia masy w kolorze białym. Na zamówienie farba może być fabrycznie barwiona w wybranych kolorach, zgodnie z paletą barw ALPOL COLOR lub NCS. Przed rozpoczęciem nakładania farba wymaga jedynie wymieszania.

Natrysk powłoki dekoracyjnej

Do wykonywania natrysku należy używać agregatów natryskowych przeznaczonych do nakładania tynków i farb dekoracyjnych zawierających kruszywo. Średnica dyszy natryskowej powinna być około 4 razy większa od wielkości dominującego ziarna materiału. Dla większości urządzeń, właściwa średnica dyszy do natrysku wynosi około 8 mm. Dla każdego materiału i każdego typu urządzenia, należy odpowiednio wyregulować prędkość podawania materiału i zapewnić właściwe ciśnienie powietrza rozpryskowego tak, aby uzyskać odpowiednio silny i równomierny rozrzut.

Natrysk powłoki dekoracyjnej

Wszystkie prace związane z natryskiem mechanicznym warstwy dekoracyjnej powinna prowadzić osoba odpowiednio przeszkolona. Bezwzględnie wymagane jest stosowanie odpowiednich ubrań ochronnych, w szczególności okularów ochronnych. Strop należy podzielić na obszary robocze, które mogą być pokrywane wyprawą dekoracyjną w jednym etapie prac. Natrysk warstwy dekoracyjnej na zagruntowaną powierzchnię płyt należy prowadzić w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy pokrywać obszar roboczy prowadząc lancę natryskową z niewielkim nachyleniem w stosunku do pionu.

Natrysk powłoki dekoracyjnej

W drugim etapie należy wykonać drugi natrysk prowadząc lancę natryskową z nachyleniem w kierunku przeciwnym. Zużycie materiału w przypadku tynków mineralnych jest zbliżone do zużycia przy nakładaniu ręcznym i wynosi od 2 do 3 kg/m2. W przypadku nakładania farby natryskowej AF 641, zużycie wynosi około 1,1÷1,2 l/m2. W obu przypadkach zużycie w znacznym stopniu zależy od typu używanego agregatu, jego prawidłowych ustawień i doświadczenia pracowników.
 wstecz wiecej