Pytania i odpowiedzi
Kategoria tematyczna
Produkt
System
wiecej
* Wystarczy określić jeden z parametrów. Wyszukane zostaną wpisy spełniające jednocześnie wszystkie podane warunki.
2009-11-06
Co najmniej dwie warstwy, niezależnie czy na posadzce, czy też ścianie... czytaj więcej wiecej
2008-09-25
Jeżeli wykonano wszystkie wcześniejsze prace zgodnie z projektem i naszą instrukcją dotyczącą systemu hydroizolacji balkonów, tarasów i loggi ALPOL HYDRO PLUS T, to można przystąpić do wykonania okładziny z płytek... czytaj więcej wiecej
2008-05-08
Właściwa kolejność wykonania prac polega na: - wykonaniu warstwy izolacyjno-przesuwnej - wykonaniu warstwy dociskowej z posadzki cementowej ALPOL AP 400 lub zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135 o grubości min. 30 mm i ze spadkiem min. 1,5% - wykonanie warstwy izolacji podpłytkowej składającej się z gruntu krzemianowo – polimerowego do podłoży mineralnych ALPOL AG 707 i dwukrotnie nałożonej zaprawy uszczelniającej elastycznej dwuskładnikowej ALPOL AH 752 z zastosowaniem taśm uszczelniajacych ALPOL T1 - warstwy okładzinowej z płytek... czytaj więcej wiecej
2007-06-20
Do kompleksowego wykonywania hydroizolacji na tarasach zarówno w obiektach już istniejących jak i nowowznoszonych, przeznaczony jest system ALPOL HYDRO PLUS T ... czytaj więcej wiecej

Wyników na stronie: