x
Aktualności
Nowy produkt w grupie POSADZEK ALPOL
2021-12-13

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy produkt w grupie posadzek samopoziomujących - ALPOL AP 430. Nowa posadzka jest przeznaczona do wykonywania szybkowiążących, samopoziomujących wylewek o grubości od 2 do 50 mm.

Dzięki idealnej gładkości nadaje się nie tylko do wyrównywania podłoży przed układaniem paneli podłogowych i przyklejaniem płytek ceramicznych oraz kamiennych, ale również przed klejeniem różnego rodzaju wykładzin takich jak płytki i wykładziny PCV, wykładziny dywanowe i korkowe.
Wysokie parametry techniczne posadzki (wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 MPa, wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa i przyczepność ≥ 2 MPa) sprawiają, że posadzka stanowi doskonałe podłoże dla okładzin z drewna (mozaiki, parkietów, desek litych). Produkt nadaje się do stosowania w układach konstrukcyjnych zespolonych z podłożem (od 2 mm), na warstwie odcinającej (minimalna grubość 30 mm), ale może być wylewana również jako podkład pływający na warstwie termoizolacji (minimalna grubość 40 mm). Wylewka może być aplikowana na podłoża ogrzewane oraz jako podkład grzewczy - do zalewania instalacji ogrzewania wodnego (wtedy minimalna grubość nad elementem grzejnym powinna wynosić 30 mm) lub elektrycznego (w takim przypadku minimalna grubość warstwy z przewodami grzewczymi powinna wynosić 25 mm).
Szeroki zakres stosowania i doskonałe własności techniczno-użytkowe osiągnięto dzięki innowacyjnej technologii opartej na dwóch formułach: Fibre Formula + Dual Binder Technology.
Pierwsza z nich (tj. Fibre Formula) oparta jest na dodatku włókien polimerowych o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie, zginanie, ścieranie oraz posiadających odporność chemiczną na alkalia. Wzmacniają one strukturę posadzki poprzez działanie na zasadzie rozproszonego zbrojenia. Druga (tj. Dual Binder Technology) polega na zastosowaniu w składzie dwóch specjalnie dobranych materiałów wiążących, co skutkuje maksymalizacją chemicznego wiązania wody podczas hydratacji prowadząc do niezwykle dużego przyspieszenia schnięcia posadzki i umożliwia szybkie wykonywanie dalszych prac. Obydwie zastosowane technologie tworzą synergiczny układ ograniczający skurcz liniowy, który w przypadku tego produktu praktycznie nie występuje (≤ 0,03%). Dzięki temu całkowicie wyeliminowana została nie tylko możliwość powstania pęknięć posadzki z przyczyn materiałowych i związana z tym możliwość jej odspojeń, ale również ograniczone zostało powstawanie tych wad z przyczyn zewnętrznych, nie związanych z produktem (np. wynikające z nieprawidłowego przygotowania podłoża, przenoszenia pęknięć, naprężeń powstających wskutek obciążeń termicznych i użytkowych itp.).

Produkt dostępny jest w opakowaniu 25 kg.