Aktualności
Nanozaprawy - zmiany i modyfikacje
2020-08-03

Z przyjemnością informujemy o zmianach w grupie produktowej Nanozaprawy. Wprowadzane korekty, to efekt końcowy prowadzonych przez nas prac badawczych i testów, których celem jest ciągłe doskonalenie produktów i szukanie najlepszych rozwiązań, odpowiadających coraz większym wymaganiom rynku.
Nanozaprawy do klinkieru AZ 120-126 zostaną zastąpione Nanozaprawami do klinkieru ActivPozz AZ 120 – 128.
Nie zmieniło się ich zastosowanie (nadal są przeznaczone do murowania oraz spoinowania), ale zwiększony został zakres nasiąkliwości elementów murowych do 8% (dotychczas było do 6 %).
Nanozaprawy do cegieł ręcznie formowanych o dużej nasiąkliwości AZ 160-166 zostaną zastąpione przez Nanozaprawy do cegieł o dużej nasiąkliwości ActivPozz AZ 160-168.
Nie uległo zmianie zastosowanie (murowanie i spoinowanie), są więc przeznaczone do cegieł ręcznie formowanych, licowych, klinkierowych, silikatowych, płytek elewacyjnych o nasiąkliwości powyżej 6%.
Dzięki wprowadzonym zmianom recepturowym, Klient otrzymuje znakomity produkt o następujących, wyjątkowych cechach:

 • Podwójna ochrona przeciwwykwitowa:

1. Aktywna ochrona dzięki technologii ActivPOZZ (aktywowane pucolany - chemiczne usuwanie wapna generującego wykwity pierwotne) – to nowy, dodatkowo wprowadzony rodzaj ochrony,
2. Pasywna ochrona dzięki Nanotechnologii (nanododatki - fizyczne blokowanie kapilar a tym samym drogi do powstawania wykwitów wtórnych) – rodzaj ochrony dotychczas stosowany,

 • Wysoka szczelność zaprawy, co zwiększa odporność na korozję chemiczną,
 • Lepsze własności robocze (łatwiejsza aplikacja, większa odporność na osiadanie), czyli łatwiejsze murowanie,
 • Aspekt ekologiczny - niższy ślad węglowy produktów, co znalazło odzwierciedlenie w piktogramach na opakowaniu.
 • Atrakcyjna i ponadczasowa kolorystyka - pojawia się nowy kolor zaprawy: beżowy
  AZ 127, AZ 167 - bardziej pożądany przez klientów (zastąpi kolor czerwony AZ 123, AZ 163)
  Zakończenie procesu zastępowania dotychczasowych produktów nowymi, planowane jest na przełomie września i października. Nie wiąże się to z żadnymi utrudnieniami dla klienta, a wprowadzone zmiany nie przekładają się na różnice w odcieniu koloru, czy wyglądzie związanej zaprawy. Prace wykończeniowe rozpoczęte z użyciem dotychczas produkowanych Nanozapraw mogą być zatem bez przeszkód kontynuowane z użyciem nowych Nanozpraw ActivPOZZ.
  Jesteśmy pewni, że wyżej wymienione działania spotkają się nie tylko z zainteresowaniem, ale również pozytywnym odbiorem naszych Partnerów a także
  klientów końcowych.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z pozostającymi do Państwa dyspozycji Przedstawicielami Handlowymi.