x
Aktualności
Międzynarodowa Konferencja ETICS
2015-05-11

II Międzynarodowa Konferencja ETICS
„Systemy ociepleń ważnym ogniwem zrównoważonego rozwoju w budownictwie”

 

7-8 maja 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja ETICS, wiodące forum polskiej branży ociepleń organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników reprezentujących producentów ETICS, dostawców surowców i przemysł chemii budowlanej, jak też ośrodki naukowe i badawcze, organa nadzoru budowlanego, stowarzyszenia branżowe oraz specjalistyczne media. Środowiskowa debata toczyła się wokół roli systemów ociepleń w budownictwie zrównoważonym. Trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS zaplanowana jest na 11-12 maja 2016 roku.

Mamy nadzieję, że II Międzynarodowa Konferencja ETICS przyczyniła się do zwiększenia świadomości znaczenia aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych, które, dziś deklarowane dobrowolnie, w przyszłości będą obligatoryjne. To obecnie jedno z największych wyznań dla polskiego budownictwa. Tymczasem wiedza w tym zakresie jest nieznaczna, mimo że już od niemal dwóch lat obowiązuje rozporządzenie CPR regulujące rynek wyrobów budowlanych na obszarze Unii Europejskiej zawierające wymóg dostosowania budownictwa do zasad zrównoważonego rozwoju. Liczymy, że nasza konferencja okaże się ważnym etapem na drodze krajowego sektora ociepleń do budownictwa zrównoważonego i że za rok wspólnie podejmiemy kolejne zagadnienia z tej jakże istotnej dziedziny – mówi Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.
 

Podczas II Międzynarodowej Konferencji ETICS miała miejsce premiera „Wytycznych ETICS", nowej publikacji technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Opracowanie, przygotowane przez Komisję Techniczną Stowarzyszenia, zawiera warunki techniczne dla prac elewacyjnych związanych z ociepleniem, zaktualizowane zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami w zakresie izolacyjności ścian.
 

W programie konferencji znalazły się prezentacje polskich i zagranicznych prelegentów, przyjmowane przez audytorium z dużym zainteresowaniem. Aktywnym uczestnictwem słuchaczy wyróżniła się szczególnie debata na temat rynku wyrobów budowlanych z udziałem Marty Szymańczak, zastępcy dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, i radcy GUNB Anny Wilczewskiej.
 

Mgr Mirosław Czarnik, prezes zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego, zaprezentował inteligentny, energooszczędny biurowiec Goeppert-Mayer, wybudowany zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego. Budynek ten jako jeden z dwóch w Europie otrzymał najwyższą z możliwych ocen (ang. „outstanding”) w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych Breeam. Jak podkreślił prezes Czarnik, zastosowane w budynku proekologiczne rozwiązania zmniejszają koszty zużycia energii o 48 procent w porównaniu ze standardowymi budynkami klasy A1.
 

Zasady procesu głębokiej termomodernizacji budynków oraz związane z nim ekonomiczne, środowiskowe i społeczne korzyści omówił dr inż. Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Doradca KAPE na 23 mld złotych oszacował wielkość krajowego rynku ociepleń domów jednorodzinnych wymagających termomodernizacji.
 

Dr Elżbieta Syrda z ASM Centrum Badań i Analiz Rynku przybliżyła możliwości finansowania zrównoważonego budownictwa i termomodernizacji w Polsce za pośrednictwem krajowych programów wsparcia oraz ze środków unijnych. W opinii dr Syrdy, obecnie nie ma ograniczeń w pozyskiwaniu funduszy na projekty termomodernizacyjne z europejskich programów ramowych, których budżet do 2020 roku określono na ponad 77 mld euro.
 

O German Polish Energy Efficiency Project, przykładzie udanej współpracy przemysłu ociepleń ze światem nauki, mówili dr hab. Dariusz Heim i mgr inż. Dariusz Czarny. Ich wystąpienie koncentrowało się na przedstawieniu badań efektywności energetycznej ścian zewnętrznych referencyjnych obiektów biurowych.
Bezpieczeństwo pożarowe ścian z systemami ETICS było tematem wykładu dra inż. Andrzeja Kolbreckiego z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Ekspert ITB zaznaczył kluczową rolę systemowego ocieplenia elewacji – ze względu na bezpieczeństwo pożarowe niedopuszczalne jest instalowanie elementów różnych systemów czy materiałów niewiadomego pochodzenia, nie posiadających stosownych dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania.
 

Kolejny reprezentant Instytutu Techniki Budowlanej, dr inż. Michał Piasecki, wskazał kryteria oceny środowiskowej wyrobów budowlanych, która w przyszłości stanie się obowiązkowym dodatkowym wymiarem deklarawania właściwości użytkowych wyrobu. Według statystyk dra Piaseckiego, w Polsce wydano dotąd jedynie 40 deklaracji środowiskowych EPD, podczas gdy w Europie już ok. 3,5 tysiąca, w tym 350 dla wyrobów termoizolacyjnych i ponad 100 dla systemów ETICS.
 

Inż. Dana Bellušová, reprezentująca słowacki Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, omówiła wpływ rozporządzenia o wyrobach budowlanych CPR na systemy ETICS pod kątem działań niezbędnych do przygotowania się branży ociepleń do założonej na rok 2018 zmiany przepisów regulujących wprowadzanie wyrobów do obrotu.
W prezentacji Ralfa Paskera, Dyrektora Zarządzającego European Association for ETICS, znalazła się analiza znaczenia systemów ociepleń i inwestycji w termomodernizację dla osiągnięcia założonego przez UE celu, jakim jest redukcja konsumpcji energii o 80 procent do 2050 roku.
 

Moderatorami sesji panelowych II Międzynarodowej Konferencji ETICS byli dyr. Marek Kaproń z Instytutu Techniki Budowlanej oraz dr inż. Mariusz Garecki, mgr inż. Jacek W. Kulig i mgr inż. Wojciech Szczepański, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń .
Informacje dotyczące II Międzynarodowej Konferencji ETICS dostępne są na oficjalnej stronie internetowej pod adresem http://www.konferencjaetics.com.pl. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 11-12 maja 2016 roku.


Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)


Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS. Celem stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.