Klauzula o RODO
Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 

Tożsamość administratora

 
Administratorem danych jest Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Górnicza 7

 

Dane kontaktowe administratora

 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kadry@piotrowice2.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email kadry@piotrowice2.com.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

 
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Górnicza 7

 

Okres przechowywania danych

 
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów umowy współpracy.

 

Prawa podmiotów danych

 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
 
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.
Adres:
39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7
tel. +48 15 8364142 wew. 53
fax. +48 15 8364020,