x
Pytania i odpowiedzi

Jak najbardziej tak, pod warunkiem, że podłoże cementowo-wapienne ma już ponad miesiąc. Temperatura nakładania powinna mieścić się między 8ºC - 25ºC. W przypadku starego, słabego podłoża lub podłoża nasiąkliwego należy zagruntować je preparatem głęboko penetrującym ALPOL AG 700. Następnie, nie mniej niż 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże należy pokryć gruntem pod tynki krzemianowe ALPOL AG 706.

wstecz  wiecej