x
Praca
Jeśli jesteś zainteresowany pracą w firmie ALPOL, twoje doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje odpowiadają wybranemu stanowisku pracy, wypełnij poniższy formularz aplikacyjny.

Wypełniając go określ proszę rolę, którą chciałbyś pełnić w firmie ALPOL. W odpowiednim polu załącz plik CV, oraz inne wymagane w ofercie dokumenty.
Formularz aplikacyjny
Stanowisko pracy:
Imię i nazwisko: *
Województwo: *
E-mail: *
Opis: *
Załącz plik CV: *
Załącz list motywacyjny:
Załącz plik inny:
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
wyślij