x
Produkty
Opis, klasa, typ, itp.
Zastosowanie
Składnik systemu
wiecej
* Wystarczy określić jeden z parametrów. Wyszukane zostaną produkty spełniające jednocześnie wszystkie podane warunki.
 
Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania
 
Masa bitumiczna uszczelniająca
 
Folia hydroizolacyjna
 
Zaprawa wodoszczelna na tarasy i balkony
 
Zaprawa wodoszczelna do basenów, zbiorników oraz ochrony antykorozyjnej betonu
 
Masa poliuretanowa do dylatacji od 4 do 20 mm