x
Gwarancja 5 lat na systemy ociepleń
Systemy ociepleń Alpol – pięcioletnia gwarancja jakości

Systemy ociepleń marki ALPOL od początku 2009 roku objęte są pięcioletnią gwarancją producenta.

 

Na podstawie prowadzonej od wielu lat analizy i oceny podstawowych przyczyn problemów z systemami ociepleń, Dział Doradztwa Technicznego i Zastosowań PIOTROWICE doszedł do wniosku, że podstawowym zadaniem producenta, który chce dać inwestorowi realną gwarancję, jest nie tylko dostarczenie najwyższej jakości materiałów, ale także zapewnienie, w sposób najlepszy z możliwych, prawidłowości montażu.

 

Żaden komplet, nawet najlepszej jakości produktów systemowych dostarczonych na budowę, nie jest jeszcze systemem. Staje się nim dopiero po prawidłowym zamontowaniu. W przypadku rażących błędów w montażu na ścianie, nawet najlepszej jakości materiały nie zapewnią oczekiwanego przez inwestora efektu końcowego. Po kilku latach błędy te mogą stać się przyczyną istotnych i kosztownych w naprawie uszkodzeń, wpływających na wygląd, właściwości i bezpieczeństwo użytkowania. W wyniku przeprowadzonych analiz nasza firma wdrożyła w 2008 roku kompleksowy program certyfikacji firm wykonawczych i pięcioletniej gwarancji producenta na systemy ociepleń. Podstawowym celem programu było dążenie do tego, aby inwestor stosujący systemowe rozwiązania marki Alpol i korzystający z usług certyfikowanego wykonawcy, mógł mieć pewność, że producent systemu zrobił wszystko, aby zapewnić najwyższą jakość produktu nie tylko jako materiału w opakowaniu ale także jako rozwiązania zastosowanego na ścianie. Równocześnie wdrożono harmonogram szkoleń i certyfikacji, którym objęta została duża grupa wykonawców systemów ociepleń. Do programu może przystąpić i uzyskać certyfkat, każda odpowiednio przeszkolona firma wykonawcza, która spełnia określone kryteria (wniosek o wydanie certyfikatu wykonawcy systemów ociepleń ALPOL).

 

Drugim czynnikiem, który umożliwił naszej firmie wprowadzenie gwarancji producenta na system ociepleń jest fakt, że wszystkie materiały wchodzące w skład systemu, objęte są rygorystycznym zakładowym systemem kontroli jakości, certyfikowanym przez uznane jednostki zewnętrzne. Niezwykle istotne jest także to, że w procesie produkcji, wszystkie tynki mokre i farby elewacyjne uodparniane są na korozję biologiczną, czyli zarażenie elewacji pleśniami, grzybami i algami. Uodpornienie to realizowane jest za pomocą odpowiednio dobranych środków zwanych fachowo biocydami. Stosowane są zarówno biocydy typu „in-can” odpowiedzialne za zabezpieczenie produktu w trakcie składowania w opakowaniu, jak i specjalne biocydy powłokowe o spowolnionym uwalnianiu, dające efekt wieloletniego zabezpieczenia gotowego produktu na elewacji. Brak właściwych zabezpieczeń tego typu, stał się przyczyną wielu problemów z elewacjami ocieplonymi materiałami różnych producentów, w okresie kilkunastu ostatnich lat. W przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych przez wiele firm konkurencyjnych, na pełne uodpornienie biologiczne tynków i farb marki Alpol nie obowiązuje dodatkowa opłata.

 

Gwarancją pięcioletnią objęte są obecnie następujące materiały:

 • kleje do ociepleń ALPOL AK 525, AK 526, AK 527, AK 530, AK 531, AK 532, AK 533, AK 534
 • grunty podtynkowe ALPOL AG 701, AG 705, AG 706
 • tynki mineralne ALPOL AT 319-327
 • tynki akrylowe ALPOL AT 350-357
 • tynki silikatowo-silikonowe ALPOL AT 370-377
 • tynki nanosilikonowe ALPOL AT 380-387
 • farby elewacyjne ALPOL AF 640, AF 660, AF 680, AF 685, farba strukturalna natryskowa ALPOL AF 641
 • impregnat koloryzujący AI 785
 • siatka podtynkowa ALPOL SW 145 i ALPOL SW 160
 • materiały pomocnicze do systemów ociepleń z asortymentu ALPOL (listwy i łączniki mechaniczne)

 

wchodzące w skład kompletnych systemów:

 • ALPOL EKO PLUS STANDARD - system ocieplania ścian z użyciem styropianu
 • ALPOL EKO PLUS PREMIUM - system ocieplania ścian z użyciem styropianu
 • ALPOL EKO PLUS WM - system ocieplania ścian z użyciem wełny mineralnej
 • ALPOL TERMO BIS - system ocieplania ścian z użyciem styropianu ("ocieplenie na ocieplenie")
 • ALPOL TERMO STROP - system ocieplania stropów garażowych z użyciem wełny mineralnej
 • ALPOL TERMO IN - system ocieplania ścian i stropów od strony wewnętrznej pomieszczeń, z użyciem wełny mineralnej

 

Wszystkie opakowania klejów i tynków wchodzących w skład systemów ociepleń ALPOL, opatrzone są wyraźnymi informacjami o pięcioletniej gwarancji na system. Szczegółowe warunki gwarancji umieszczone na naszej stronie internetowej. Gwarancja producenta na systemy ociepleń obowiązuje dla obiektów zlokalizowanych na terytorium Polski.

 

Jawna deklaracja umieszczona na opakowaniach oraz ogólnie dostępne i jasne warunki gwarancji, są dla inwestora i wykonawcy istotnym ułatwieniem w dochodzeniu ewentualnych roszczeń. Rozwiązanie takie powoduje, że nie ma potrzeby uzyskiwania specjalnych dokumentów potwierdzających nabycie praw gwarancyjnych. Uprawnionym z tytułu gwarancji może być każdy inwestor lub właściciel obiektu budowlanego, posiadający dokumenty potwierdzające zakup produktów Alpol wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń oraz ich wbudowanie w obiekt przez certyfikowanego wykonawcę. Dokumentami potwierdzającymi zakup mogą być oryginały faktur zakupu, ewentualnie kopie tych dokumentów udostępnione przez wykonawcę jeżeli to on kupował materiały. Dokumentem potwierdzającym wbudowanie jest najczęściej umowa z wykonawcą na wykonanie ocieplenia w systemie Alpol oraz, w przypadku robót realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót przez inspektora nadzoru.

 

Dział Doradztwa Technicznego Alpol może wystawić także pisemną gwarancję imienną (wzór gwarancji imiennej). Jest ona wystawiana na wniosek inwestora i wykonawcy (wniosek o wydanie gwarancji).

 

W przypadku obiektów wymagających specjalnego nadzoru lub zapewnienia najwyższej jakości rozwiązań, Regionalni Doradcy Techniczni Alpol mogą objąć proces montażu systemów ociepleń nadzorem producenta. Dla takich obiektów, przy spełnieniu odpowiednich warunków określonych wcześniej na wniosek inwestora lub wykonawcy w promesie gwarancji (wzór promesy gwarancji), okres gwarancji imiennej może zostać wydłużony nawet do dziesięciu lat.