x
Aktualności
Systemy ociepleń ALPOL w programie CZYSTE POWIETRZE
2022-09-01

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dbałość o środowisko naturalne to jedne z podstawowych wyzwań jakim musimy sprostać jako społeczeństwo. Niestety, okoliczności zewnętrzne takie jak braki surowców energetycznych związane z wojną na wschodzie Europy oraz wewnętrzne wynikające z rekordowej inflacji i rosnących kosztów utrzymania sprawiają, że cele te stają się coraz trudniejsze do realizacji. Nie ma wątpliwości, że dla rozwiązania tego problemu niezbędne są zdecydowane i adekwatne do sytuacji działania ze strony organów państwa. Program „Czyste powietrze” jest obecnie jedynym programem rządowym, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego zarówno do wymiany przestarzałych i nieefektywnych urządzeń grzewczych jak i do kompleksowego ocieplenia budynku. Cieszy, że decydenci dostrzegli, iż finansowanie wymiany kotła na bardziej ekonomiczny nie będzie mieć żadnego sensu w sytuacji, gdy duża część energii jest tracona przez nieocieplone ściany czy dach. Można łatwo wykazać, że w wielu przypadkach, nakłady poniesione na ocieplenie przegród zewnętrznych budynku dają znacznie większe oszczędności energii i znacznie wyższą stopę zwrotu niż sama modernizacja systemu grzewczego. Ocieplenie ścian zewnętrznych powinno więc być pierwszym krokiem branym pod uwagę przy wdrażaniu programu do realizacji. Jest to krok najbardziej efektywny a jednocześnie najmniej skomplikowany i najmniej kosztowny. Cieszy także, że w wyniku lipcowej modyfikacji założeń programu „Czyste Powietrze”, program ten urealnia kwoty dotacji, dopasowując je do gwałtownego wzrostu cen urządzeń grzewczych i materiałów budowlanych. Dla mniej zamożnej części społeczeństwa, szczególnie cenną nowością w programie, może być także możliwość częściowego (do 50%) prefinansowania inwestycji termomodernizacyjnych, czyli otrzymania zaliczki jeszcze przed rozpoczęciem robót.

 

Firma Piotrowice Sp. z o.o. za jeden z priorytetów swojej działalności w zakresie produkcji nowoczesnej chemii budowlanej, uważa zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne. Od lat w naszej ofercie produktowej obecne są sprawdzone i efektywne systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Dają one możliwość wykorzystania najbardziej popularnych rodzajów materiałów izolacyjnych, jakimi są płyty styropianowe w przypadku systemów ALPOL EKO PLUS STANDARD i ALPOL EKO PLUS PREMIUM i płyty z wełny mineralnej w przypadku systemu ALPOL EKO PLUS WM. Systemy można wykończyć różnego rodzaju warstwami dekoracyjnymi, np. w postaci barwionych tynków akrylowych, silikatowo-silikonowych lub nanosilikonowych (zabezpieczonych przed korozją biologiczną przy użyciu wielostopniowej formuły ochronnej). Istnieją także ciekawe rozwiązania pozwalające uzyskać efekty imitacji deski, cegieł lub płyt kamiennych. Uzupełnieniem oferty w tym zakresie są systemy ociepleń stropów garażowych i ścian od strony wewnętrznej budynku takie jak ALPOL TERMO STROP oraz ALPOL TERMO IN.

 

Chcielibyśmy poinformować, że systemy ociepleń ALPOL zostały pozytywnie zweryfikowane przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy i zostały umieszczone na oficjalnej Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (https://lista-zum.ios.edu.pl/) programu „Czyste Powietrze”. Lista ta w założeniu autorów programu, stanowić ma pomoc dla wnioskodawców w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Dla wygody użytkowników, wyliczyliśmy i wprowadziliśmy na listę wiele różnych wariantów naszych systemów, które obejmują najczęściej stosowane zakresy grubości materiałów izolacyjnych (od 15 do 20 cm) i ich właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej (współczynnik przewodzenia ciepła λ od 0,031 do 0,040 W/(m x K)). Do każdej pozycji na liście, dołączyliśmy także dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i krajowe lub europejskie oceny techniczne.