x
Aktualności
Kleje do okładzin - modyfikacje i zmiany w ofercie
2020-08-04

Z przyjemnością informujemy o zmianach w grupie produktowej "Kleje do okładzin ALPOL". Proces ten rozpoczął się w lipcu i pierwsze rezultaty naszej pracy są już widoczne. Podjęte przez nas działania miały przede wszystkim na celu poprawę komunikacji z użytkownikiem naszych wyrobów ale także dostosowanie produktów do coraz większych wymagań rynku.

W zależności od kleju zmiany dotyczą jednego lub kilku parametrów, co przekłada się na następujące korzyści:
• poprawa własności roboczych lub poszerzenie zastosowania (wszystkie kleje),
• skrócenie czasu spoinowania i wejścia na płytki (AK 511 Plus, AK 514, AK 515),
• dodanie włókien wzmacniających (AK 510, AK 511, AK 514, AK 515),
• zmiana klasyfikacji kleju (AK 515 – z C2TS1 na C2TES1)
• poprawa komunikacji z użytkownikiem/wykonawcą poprzez zmiany opakowań (podanie większej ilości cech na froncie opakowania oraz piktogramów, mówiących o zastosowaniu produktu, co ułatwia podejmowanie decyzji zakupowch)

Nowe opakowania pozostają w dotychczasowej kolorystyce charakterystycznej dla klejów do okładzin marki ALPOL oraz zostaje zachowana dotychczasowa symbolika przypisana do poszczególnych klejów. W większości przypadków zmieniają się jednak ich nazwy.

 

Oznaczenie/symbol kleju klasa Stara nazwa Nowa nazwa
 AK 509  C1T Klej do płytek WEWNĘTRZNY
 AK 510  C1T Klej do płytek MROZOODPORNY
 AK 511  C1TE  Klej do gresu uelastyczniony  Klej do płytek UELASTYCZNIONY
 AK 511 Plus  C2TE  Klej do gresu elastyczny  Klej do płytek WYSOKOELASTYCZNY
 AK 512 S  C2FT  Klej do gresu elastyczny szybkowiążący  Klej do płytek WYSOKOELASTYCZNY szybkowiążący
 AK 512 Biały   (wcześniej AK 512)  C2FTS1  Klej wysokoelastyczny szybkowiążący biały  Biały klej do płytek szybkowiążący ODKSZTAŁCALNY S1
 AK 514  C2TES1  Klej do marmuru wysokoelastyczny biały  Biały klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1
 AK 515  C2TES1  Klej do gresu wysokoelastyczny  Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1Kleje w nowych opakowaniach będą wprowadzane do sprzedaży stopniowo począwszy od sierpnia, a zakończenie procesu jest planowane na przełomie roku 2020/2021. Zmiana nie wiąże się z żadnymi utrudnieniami i ma wyłącznie pozytywny aspekt, nie powodujący żadnego ograniczenia dla kontynuacji prac z użyciem danego kleju.