x
Aktualności
Beton B20 już w ofercie Alpol Gips
2016-04-01

Beton jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie wyrobów budowlanych. To mieszanina powstająca poprzez połączenie spoiwa (najczęściej cementu), odpowiednio dobranych kruszyw (o różnych frakcjach), bardzo często domieszek i dodatków (nadających mu specjalne cechy) oraz wody. Od  proporcji i własności tych składników zależne są końcowe właściwości betonu oraz klasa wytrzymałości na ściskanie, która jest jednym z najważniejszych parametrów określających jego jakość.

 

Do oferty Alpol Gips dołączył właśnie nowy produkt ALPOL AB B20 Beton B20 PLUS o klasie R2, którego własności są deklarowane zgodnie z normą PN-EN 1504-3:2006 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne).

 

Cechuje go wysoka przyczepność do podłoża (≥ 0,8 MPa), a wytrzymałość sprawdzana zgodnie z normą PN-EN 206:2013 klasyfikuje go jako beton klasy C16/20 nazywanej popularnie klasą B20. Beton B20 PLUS ma różnorodne zastosowania. Jest przeznaczony do wykonywania oraz napraw elementów betonowych, osadzania słupków ogrodzeniowych, ale może być stosowany także do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych, profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji - min.45 mm). Do użycia należy przygotowywać go z zalecaną ilością wody mieszając 3 do 5 minut ręcznie lub mechanicznie w betoniarce. Produkt można przygotowywać również w mieszarce przepływowej, a jego dodatkową zaletą jest możliwość mieszania i bezpośredniego dostarczania do miejsca wbudowania przy pomocy miksokreta. Gotową mieszankę należy rozłożyć na wcześniej przygotowanym podłożu podając ją z wysokości nie większej niż 1 m, zagęścić w sposób odpowiedni do prowadzonych robót, usunąć ewentualny nadmiar i wyrównać powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Prace betoniarskie powinny być wykonane w sposób ciągły w czasie 1 godziny, a w przypadku podwyższonych temperatur w czasie 30 minut od przygotowania mieszanki. Przy wykonywaniu podkładów posadzkowych, warstw dociskowych itp., przerwy pomiędzy następnymi podawanymi porcjami mieszanki nie powinny być dłuższe niż 20 minut. Ruch pieszy i rozformowanie szalunków jest możliwy po upływie 48 godzin od zakończenia prac.