x
AH 754
Zaprawa wodoszczelna do basenów, zbiorników oraz ochrony antykorozyjnej betonu
 
Do hydroizolacji i ochrony konstrukcji oraz powierzchni betonowych przed karbonatyzacją i silną agresją chemiczną (klasa ekspozycji: XA3). Do uszczelniania i wykonywania elastycznych izolacji: basenów pływackich, kąpielowych, z wodami leczniczymi, zbiorników na wodę przemysłową i użytkową, oczek wodnych i innych zbiorników (pod warunkiem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV), obiektów infrastruktury oczyszczalni ścieków (kanałów ściekowych, zbiorników na ścieki sanitarne, reaktorów biologicznych, osadników, piaskowników), biogazowni (zbiorników fermentacyjnych i pofermentacyjnych, zbiorników magazynowych na metan, lagun, silosów na kiszonki), instalacji rolniczych (zbiorników na gnojowicę, szamb), obiektów hydrotechnicznych (zbiorników retencyjnych, pylonów, przyczółków, nabrzeży), balkonów, tarasów, fundamentów, ścian i stropów piwnic, garaży, przejść podziemnych, tuneli, murów oporowych itp. Szczególnie zalecana w miejscach narażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, wody morskiej, chlorowanej, a także substancji agresywnych (siarczanów, chlorków, kwasów). Nadaje się również na powierzchnie o skomplikowanych kształtach. Może być stosowana jako izolacja i ostateczne zabezpieczenie powierzchni w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz jako izolacja pod okładziny ceramiczne mocowane klejami. Może być również stosowana jako paroizolacja pod kolejnymi warstwami.

 

Zalety produktu:

Zaprawa wodoszczelna do basenów, zbiorników oraz ochrony antykorozyjnej betonu ALPOL AH 754 jest dwuskładnikową cementowo-polimerową masą o szerokim zakresie zastosowań. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, szczelną, odporną na mróz i agresję chemiczną powłokę (klasa ekspozycji: XA3), dobrze przylegającą do podłoża, posiadającą zdolność do pokrywania rys. Do nakładania na powierzchnie poziome i pionowe (tiksotropowa). Zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla zapraw klejowych.

 

Składnik systemu hydroizolacji ALPOL AQUA PLUS.

 

Opakowanie
Jednostkowe Zbiorcze
Wiaderko 19 kg Paleta ofoliowana 627 kg

Zobacz również
Cena netto PLN