AH 754
Zaprawa wodoszczelna do zbiorników oraz ochrony antykorozyjnej betonu
 
Do hydroizolacji i ochrony konstrukcji oraz powierzchni betonowych przed karbonatyzacją i silną agresją chemiczną (klasa ekspozycji: XA3). Do uszczelniania i wykonywania elastycznych izolacji zbiorników na wodę przemysłową i użytkową, basenów pływackich, kąpielowych, z wodami leczniczymi, oczek wodnych i innych zbiorników (pod warunkiem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV), obiektów infrastruktury oczyszczalni ścieków (kanałów ściekowych, zbiorników na ścieki sanitarne, reaktorów biologicznych, osadników), biogazowni (zbiorników fermentacyjnych i pofermentacyjnych, zbiorników magazynowych na metan, silosów na kiszonki), instalacji rolniczych (zbiorników na gnojowicę, szamb), obiektów hydrotechnicznych (zbiorników retencyjnych, przyczółków, nabrzeży), balkonów, tarasów, fundamentów, ścian i stropów piwnic, garaży, przejść podziemnych, tuneli. Szczególnie zalecana w miejscach narażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, wody morskiej, a także substancji agresywnych (siarczanów, chlorków, kwasów). Nadaje się również na powierzchnie o skomplikowanych kształtach. Może być stosowana jako izolacja i ostateczne zabezpieczenie powierzchni w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz jako izolacja pod okładziny ceramiczne (wszelkiego rodzaju) mocowane klejami. Może być również stosowana jako paroizolacja pod kolejnymi warstwami.

 

Składnik systemu hydroizolacji ALPOL AQUA PLUS.

 

Opakowanie
Jednostkowe Zbiorcze
Wiaderko 19 kg Paleta ofoliowana 627 kg

Zobacz również
Cena netto PLN