x
Pytania i odpowiedzi
Kategoria tematyczna
Produkt
System
wiecej
* Wystarczy określić jeden z parametrów. Wyszukane zostaną wpisy spełniające jednocześnie wszystkie podane warunki.
2009-11-06
Przed zastosowaniem wybranego produktu z oferty ALPOL do wykonania izolacji zawsze należy zapoznać się z zaleceniami zamieszczonymi na opakowaniu lub karcie technicznej produktu... czytaj więcej wiecej
2008-09-25
Zalecamy zastosowanie zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135, która przeznaczona jest wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny oraz do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych... czytaj więcej wiecej
2008-05-08
Właściwa kolejność wykonania prac polega na: - wykonaniu warstwy izolacyjno-przesuwnej - wykonaniu warstwy dociskowej z posadzki cementowej ALPOL AP 400 lub zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135 o grubości min. 30 mm i ze spadkiem min. 1,5% - wykonanie warstwy izolacji podpłytkowej składającej się z gruntu krzemianowo – polimerowego do podłoży mineralnych ALPOL AG 707 i dwukrotnie nałożonej zaprawy uszczelniającej elastycznej dwuskładnikowej ALPOL AH 752 z zastosowaniem taśm uszczelniajacych ALPOL T1 - warstwy okładzinowej z płytek... czytaj więcej wiecej
2008-01-24
Istnieje możliwość przyklejenia nowej glazury na starą, ale pod pewnymi warunkami. Powierzchnia, na którą będą kładzione nowe płytki musi być w dobrym stanie technicznym (czysta, trwała i nośna)... czytaj więcej wiecej

Wyników na stronie: