NANOSYSTEM DO KLINKIERU
Rysunki podzieliliśmy na grupy, poniżej znajdą Państwo ich listę. Proszę wybrać jedną z grup, aby szybko przejść do działu z dokumentami jej dotyczącymi.

 

Komplety rysunków technicznych dla NANOSYSTEMU DO KLINKIERU mogą Państwo pobrać po wybraniu odpowiedniego formatu: DWG, DXF, PDF
 

Detal

Tytuł rysunku

Format .dwg

Format .dxf

Format .pdf

3.1  Składniki i budowa systemu dla ogrodzeń
3.1.1

Budowa ogrodzenia – rzuty i opis składników

pobierz pobierz pobierz
3.1.2

Budowa ogrodzenia – rzuty i przekrój pionowy poprzeczny dla podmurówki

pobierz pobierz pobierz
3.1.3

Budowa ogrodzenia – rzuty i przekrój pionowy poprzeczny dla podmurówki z zasypką filtracyjną

pobierz pobierz pobierz
3.1.4

Słupek murowany pełny – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.5

Słupek murowany bez rdzenia pusty – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.6

Słupek murowany bez rdzenia pusty – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.7

Słupek murowany z rdzeniem żelbetowym wylewanym z nanobetonu ALPOL AZ 129 – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.8

Słupek murowany z rdzeniem żelbetowym prefabrykowanym – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.9

Słupek murowany z rdzeniem z prętów zbrojeniowych – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.10

Słupek murowany z rdzeniem z rury metalowej i nanobetonu ALPOL AZ 129 – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.11

Słupek murowany z rdzeniem z rury metalowej – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.12

Słupek pośredni z rury metalowej – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.13

Słupek żelbetowy oklejony płytkami klinkierowymi – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.14

Podmurówka murowana pełna – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.15

Podmurówka murowana z wypełnieniem z nanobetonu ALPOL AZ 129 – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.16

Podmurówka murowana z wypełnieniem ze zbrojonego nanobetonu ALPOL AZ 129 – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.17

Podmurówka murowana bez wypełnienia – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.1.18

Podmurówka żelbetowa oklejona płytkami klinkierowymi – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz

3.2  Składniki i budowa systemu dla murów wjazdów do garaży

3.2.1

Budowa muru wjazdu – widok i opis składników

pobierz pobierz pobierz
3.2.2

Budowa muru wjazdu – rzuty i przekrój podłużny A-A do rys. 3.2.1

pobierz pobierz pobierz
3.2.3

Mur wjazdu pełny – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.2.4

Mur wjazdu pełny z drenażem – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.2.5

Mur wjazdu szczelinowy – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.2.6

Mur wjazdu licowy – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.2.7

Mur wjazdu żelbetowy oklejony płytkami klinkierowymi – rzuty i przekroje

pobierz pobierz pobierz

3.3  Dylatacje, połączenia, izolacje

3.3.1

Zwieńczenie słupków i podmurówek – szczegóły montażu

pobierz pobierz pobierz
3.3.2

Połączenie muru słupka i podmurówki z izolacją poziomą – szczegóły połączeń i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.3.3

Dylatacje ogrodzeń – szczegóły połączeń i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.3.4

Mocowanie puszki wentylacyjnej – szczegóły uszczelnień i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.3.5

Mocowanie wsporników do przęseł i bram – szczegóły uszczelnień i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.3.6

Mocowanie słupka metalowego w podmurówce – szczegóły uszczelnień i przekroje

pobierz pobierz pobierz
3.3.7

Szczegóły połączeń izolacji poziomej muru pełnego wjazdu do garażu z izolacją pionową ściany budynku

pobierz pobierz pobierz
3.3.8

Szczegóły uszczelnień ze ścianą budynku dla muru pełnego wjazdu do garażu – izolacja bitumiczna

pobierz pobierz pobierz
3.3.9

Szczegóły uszczelnień ze ścianą budynku dla muru szczelinowego wjazdu do garażu – izolacja bitumiczna

pobierz pobierz pobierz
3.3.10

Szczegóły uszczelnień ze ścianą budynku dla muru licowego wjazdu do garażu oklejonego płytkami klinkierowymi – izolacja bitumiczna

pobierz pobierz pobierz
3.3.11

Szczegóły uszczelnień ze ścianą budynku dla muru żelbetowego wjazdu do garażu oklejonego płytkami klinkierowymi – izolacja bitumiczna

pobierz pobierz pobierz
3.4  Konstrukcja ścian budynków z wykorzystaniem elementów klinkierowych
3.4.1

Ściana murowana szczelinowa (trójwarstwowa) z ociepleniem - przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.4.2

Ściana dwuwarstwowa ocieplona styropianem z cokołem oklejonym płytkami klinkierowymi - przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.4.3

Dylatacja pionowa ściany ocieplonej styropianem i cokołem oklejonym płytkami klinkierowymi - przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
3.5  Szczegóły rozwiązań w strefie cokołowej
3.5.1

Cokół cofnięty ściany szczelinowej (trójwarstwowej) z ociepleniem - szczegóły uszczelnień

pobierz pobierz pobierz
3.5.2

Cokół cofnięty ocieplony styropianem oklejonym płytkami klinkierowymi - szczegóły uszczelnień

pobierz pobierz pobierz
3.6  Szczegóły rozwiązań w strefie schodów
3.6.1

Schody wyłożone płytkami klinkierowymi z systemem hydroizolacji Alpol Hydro Plus T - przekrój pionowy miejscu w połączenia z ocieploną ścianą dwuwarstwową

pobierz pobierz pobierz
3.6.2

Schody wyłożone płytkami klinkierowymi z systemem hydroizolacji Alpol Hydro Plus T i membrany tarasowej Alpol MT 50 - połączenie ze ścianą oklejoną płytkami

pobierz pobierz pobierz
3.7  Szczegóły połączeń przyokiennych
3.7.1

Nadproże i parapet z kształtek klinkierowych w ścianie trójwarstwowej ocieplonej wełną - przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.7.2

Parapet z płytek klinkierowych w ścianie ocieplonej styropianem w systemie Alpol Eko Plus - przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.7.3

Połączenie okna ze ścianą trójwarstwową ocieploną wełną mineralną - przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
3.7.4

Połączenie okna ze ścianą trójwarstwową ocieploną styropianem - przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
3.8  Szczegóły rozwiązań w obrębie balkonów, tarasów i logii
3.8.1

Połączenie ściany cokołowej ocieplonej i oklejonej płytkami klinkierowymi w strefie płyty balkonowej mocowanej na nośnikach izotermicznych (połączenie z systemem hydroizolacji Alpol Hydro Plus T z zastosowaniem membrany tarasowej Alpol MT 50 i zaprawy wodoszczelnej Alpol AH 752)

pobierz pobierz pobierz
3.8.2

Połączenie ściany szczelinowej z tarasem nad pomieszczeniem ogrzewanym (połączenie z systemem hydroizolacji Alpol Hydro Plus T z zastosowaniem membrany tarasowej Alpol MT 50)

pobierz pobierz pobierz
3.8.3

Krawędź tarasu wyłożonego płytkami klinkierowymi - połączenie z systemem hydroizolacji Alpol Hydro Plus T (z wykorzystaniem membrany tarasowej Alpol MT 50 i listwy krawędziowej Alpol LKR 50)

pobierz pobierz pobierz
3.8.4

Zakończenie izolacji ocieplonej płyty balkonowej pokrytej płytkami klinkierowymi z zastosowaniem listwy krawędziowej Alpol LK 30

pobierz pobierz pobierz
3.9  Szczegóły połączeń w obrębie dachu
3.9.1

Połączenie ściany szczelinowej ocieplonej wełną z ociepleniem poddasza użytkowego dachu skośnego na sztywnym poszyciu lub z wiatroizolacją o niskiej paroprzepuszczalnosci – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.9.2

Połączenie ściany szczelinowej ocieplonej styropianem z ociepleniem poddasza użytkowego dachu skośnego na sztywnym poszyciu lub z wiatroizolacją o niskiej paroprzepuszczalnosci – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.9.3

Połączenie obróbki komina murowanego (wydra) z pokryciem dachu z dachówki - przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.9.4

Połączenie obróbki komina murowanego (listwa dekarska) z pokryciem dachu z dachówki - przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.9.5

Połączenie obróbki komina murowanego (bruzda w ścianie) z pokryciem dachu z dachówki - przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
3.9.6

Attyka ściany trójwarstwowej ocieplonej styropianem połączona z dachem z blachy trapezowej

pobierz pobierz pobierz
3.9.7

Attyka ściany trójwarstwowej ocieplonej wełną połączona z dachem z blachy trapezowej

pobierz pobierz pobierz