x
ALPOL EKO PLUS
Rysunki podzieliliśmy na grupy, poniżej znajdą Państwo ich listę. Proszę wybrać jedną z grup, aby szybko przejść do działu z dokumentami jej dotyczącymi.

 

Komplety rysunków technicznych dla systemu ALPOL EKO PLUS mogą Państwo pobrać po wybraniu odpowiedniego formatu: DWG, DXF, PDF
 

Detal

Tytuł rysunku

Format .dwg

Format .dxf

Format .pdf

1.1  Składniki i budowa systemu
1.1.1

Przekrój przez system

pobierz pobierz pobierz
1.1.2

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości do 8 metrów n.p.t.

pobierz pobierz pobierz
1.1.3

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości od 8 do 20 metrów n.p.t.

pobierz pobierz pobierz
1.1.4

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości powyżej 20 metrów n.p.t.

pobierz pobierz pobierz
1.1.5

Wzmocnienie i zbrojenie narożników elewacji

pobierz pobierz pobierz

1.2  Dylatacje, połączenia, boniowania

1.2.1

Dylatacja pionowa w krawędzi narożnika wewnętrznego i w płaszczyźnie ściany - przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
1.2.2

Połączenie z nieocieploną częścią elewacji w obrębie dylatacji narożnej – przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
1.2.3

Zakończenie ocieplenia na ścianie płaskiej i w narożu – styk z nieocieploną częścią elewacji – przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
1.2.4

Szczegół wykonania boni z użyciem systemowej listwy do boni

pobierz pobierz pobierz

1.3  Szczegóły rozwiązań w strefie cokołowej

1.3.1

Połączenie z cokołem cofniętym wykończonym płytkami klinkierowymi z dociepleniem ściany fundamentowej

pobierz pobierz pobierz
1.3.2

Połączenie z cokołem płaskim wykończonym tynkiem mozaikowym z dociepleniem ściany fundamentowej

pobierz pobierz pobierz
1.3.3

Połączenie z cokołem cofniętym wykończonym płytkami klinkierowymi z ociepleniem ściany kondygnacji częściowo zagłębionej w gruncie

pobierz pobierz pobierz
1.3.4

Połączenie z cokołem płaskim wykończonym tynkiem mozaikowym z ociepleniem ściany kondygnacji częściowo zagłębionej w gruncie

pobierz pobierz pobierz
1.3.5

Połączenie z cokołem cofniętym wykończonym płytkami klinkierowymi z ociepleniem ściany piwnicy i drenażem

pobierz pobierz pobierz
1.3.6

Połączenie z cokołem cofniętym wykończonym tynkiem mozaikowym z ociepleniem ściany piwnicy i drenażem

pobierz pobierz pobierz

1.4  Szczegóły połączeń przyokiennych

1.4.1

Zbrojenie krawędzi i naroży w obrębie otworów okiennych i drzwiowych

pobierz pobierz pobierz
1.4.2

Połączenie z ościeżnicą okna osadzonego w licu ściany konstrukcyjnej – przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
1.4.3

Połączenie z ościeżnicą okna cofniętego względem lica ściany konstrukcyjnej – przekrój poziomy

pobierz pobierz pobierz
1.4.4

Połączenie z parapetem z blachy lub PCV – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.4.5

Połączenie z parapetem z płytek klinkierowych – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.4.6

Połączenie ze skrzynką rolety osadzoną w płaszczyźnie lica muru – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.4.7

Połączenie ze skrzynką rolety osadzoną na zewnątrz – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.4.8

Połączenie ze skrzynką rolety osadzoną na zewnątrz z użyciem listwy cokołowej – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz

1.5  Szczegóły rozwiązań w obrębie balkonów, tarasów i logii

1.5.1

Ocieplenie w strefie płyty balkonowej wspornikowej (połączenie z systemem hydroizolacji Alpol Hydro Plus T)

pobierz pobierz pobierz
1.5.2

Ocieplenie w strefie płyty balkonowej mocowanej na nośnikach izotermicznych

pobierz pobierz pobierz
1.5.3

Ocieplenie w strefie tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym (połączenie z systemem hydroizolacji Alpol Hydro Plus T)

pobierz pobierz pobierz
1.5.4

Szczegół krawędzi ocieplonej płyty balkonowej z listwą kapinosową

pobierz pobierz pobierz

1.6  Szczegóły połączeń w obrębie dachu

1.6.1

Połączenie z ociepleniem poddasza użytkowego dachu skośnego na sztywnym poszyciu lub z wiatroizolacją o niskiej paroprzepuszczalnosci – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.6.2

Połączenie z ociepleniem poddasza użytkowego dachu skośnego z wiatroizolacją o wysokiej paroprzepuszalności – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.6.3

Połączenie z dachem skośnym nieocieplonym – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.6.4

Połączenie z istniejącą podbitką dachu skośnego nieocieplonego – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.6.5

Połączenie ocieplonej ściany z górną krawędzią dachu skośnego – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.6.6

Połączenie ocieplonej ściany z boczną krawędzią dachu skośnego – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.6.7

Ocieplenie attyki dachu płaskiego – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz
1.6.8

Ocieplenie w styku z dachem płaskim – przekrój pionowy

pobierz pobierz pobierz